§ 1. Miejsce i godziny otwarcia

 1. Move Center (dalej: Centrum) zlokalizowane jest przy ul. Zawiłej 61A i jest otwarte w godzinach od 6:30 do 22:00.
 2. Obiekt jest monitorowany, a administratorem budynku oraz podmiotem dysponującym danymi z monitoringu jest Centrum Biurowe Alstar J. Kotynia Sp. Kom.
 3. Do dyspozycji Klientów Centrum pozostają miejsca parkingowe przy obiekcie oznaczone tabliczkami z logo Centrum.

§ 2. Działalność centrum

 1. Centrum prowadzi działalność usługową w zakresie fizjoterapii, poprawy kondycji fizycznej, działalność szkoleniową w zakresie promocji zdrowia we własnym imieniu oraz we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
 2. Centrum dysonuje dwoma wyposażonymi salami do treningu siłowego, strefą cardio, oraz sauną.

§ 3 Zasady korzystania z obiektu.

 1. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
 2. Każdy korzystający z Centrum obowiązany jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej.
 3. Każdy korzystający z Centrum obowiązany jest skorzystać z szatni. W szczególności wstęp na sale ćwiczeniowe oraz strefę cardio możliwy jest jedynie w czystym obuwiu zamiennym.
 4. W przypadku niestosowania się do tych zasad, obsługa Centrum ma prawo nakazać opuszczenie obiektu.

§ 4. Zajęcia praktyczne

 1. Centrum prowadzi zajęcia praktyczne – treningi w zakresie poprawy kondycji fizycznej zarówno indywidualne jak i grupowe.
 2. Do przeprowadzenia zajęć Centrum udostępnia sale ćwiczeniowe oraz strefę cardio przystosowane do prowadzenia zajęć praktycznych.
 3. W Centrum prowadzi się szkolenia indywidualne bądź grupowe do 5 uczestników szkolenia.
 4. Jednostka szkoleniowa trwa 55 min.
 5. Uczestnik treningu zobowiązany jest ujawnić prowadzącemu zajęcia wszelkie okoliczności dotyczące jego stanu zdrowia, które mogłyby być istotne z punktu widzenia charakteru treningu. Prowadzący zajęcia obowiązany jest zachować je w tajemnicy.
 6. Uczestnik treningu deklaruje, że nie ma przeciwwskazań od lekarza do aktywności fizycznej.

§ 5. Korzystanie z sauny

 1. Skorzystanie z sauny możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego zamiaru na recepcji Centrum z wyprzedzeniem min. 1,5 h.
 2. Seans w saunie trwa 60 min.
 3. Korzystający z sauny obowiązany jest postępować zgodnie z regulaminem korzystania z sauny oraz przestrzegać ogólnych zaleceń dotyczących ciepłoterapii. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpiecznego korzystania z sauny Klient powinien skonsultować się z pracownikiem Centrum.
 4. W cenie skorzystania z sauny Centrum zapewnia Klientowi ręcznik.

§ 6. Udostępnianie powierzchni Centrum

 1. Centrum prowadzi działalność w zakresie odpłatnego udostępniania do użytkowania następujących części lokalu: dużej sali ćwiczeniowej na parterze, strefy cardio na antresoli klubu oraz mniejszej sali do ćwiczeń siłowych pod antresolą oraz dwa gabinety do fizjoterapii.
 2. Centrum zapewnia odpowiednie wyposażenie udostępnianych sal.
 3. Sale ćwiczeniowe udostępniane są jedynie wykwalifikowanym trenerom zewnętrznym w celu przeprowadzenia treningu personalnego bądź szkolenia.
 4. Gabinety do fizjoterapii udostępniane są na podstawie umowy jedynie wykwalifikowanym fizjoterapeutom w celu prowadzenia usług z zakresu fizjoterapii.
 5. Najmujący salę Trener, Prowadzący szkolenie bądź Fizjoterapeuta obowiązany jest do świadczenia usług na najwyższym profesjonalnym poziomie i z dochowaniem należytej staranności.
 6. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty treningów oraz terapii przeprowadzanych przez trenerów i fizjoterapeutów zewnętrznych.

§ 7. Obowiązki Trenerów i Prowadzących szkolenia

 1. 53 Trenerzy oraz fizjoterapeuci obowiązani są do korzystania z sal oraz udostępnianych im sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem, dbając o porządek i bezpieczeństwo swoje, swoich klientów oraz innych osób korzystających z sali.
 2. Po zakończonym treningu bądź terapii trener bądź fizjoterapeuta odpowiedzialny jest za oczyszczenie i zdezynfekowanie wszystkich używanych sprzętów oraz odłożenie ich na miejsce.
 3. Fizjoterapeuta obowiązany jest do korzystania z gabinetu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz oczyszczenie i dezynfekcję używanych sprzętów.
 4. 56 Trener bądź fizjoterapeuta odpowiedzialny jest za zachowanie swoich klientów na salach oraz podczas pobytu w Centrum w zakresie bezpieczeństwa oraz kultury osobistej.
 5. 57 Wszelkie uwagi dotyczące sprzętu oraz udostępnianych powierzchni trener bądź fizjoterapeuta obowiązany jest zgłaszać na recepcji Centrum.

§ 8. Obowiązki Klientów

 1. Klient Centrum, jak również Klienci trenerów zewnętrznych obowiązani są przestrzegać regulaminu Centrum i stosować się do poleceń swoich trenerów bądź fizjoterapeutów.
 2. Klienci Centrum, trenerów oraz fizjoterapeutów zewnętrznych mogą przebywać na salach do ćwiczeń jedynie w obecności trenera bądź fizjoterapeuty oraz jedynie w obuwiu zamiennym.
 3. Centrum nie odpowiada za szkody spowodowane niestosowaniem się do poleceń trenera bądź regulaminu, w szczególności za szkody powstałe podczas przebywania Klienta na sali bez opieki trenera bądź fizjoterapeuty.
 4. Klienci powinni odpowiednio przygotowani do treningu bądź zajęć terapeutycznych. Powinni dysponować odpowiednią do ćwiczeń fizycznych odzieżą, obuwiem oraz własnym ręcznikiem.
 5. Wszelkie przeciwwskazania w zakresie brania udziału w zajęciach obowiązany jest ujawnić Trenerowi bądź fizjoterapeucie. Trener bądź fizjoterapeutaobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia Klienta.
 6. Rejestrowanie materiałów audio i wideo możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą wszystkich osób przebywających na sali.
 7. Osoby niepełnoletnie przed 16 rokiem życia mogą przebywać na terenie Centrum jedynie z opiekunem, który odpowiada za ewentualne szkody materialne bądź uszczerbki na zdrowiu osób nad którymi sprawuje opiekę.

§ 9. Rodo

 1. Wszelkie dane osobowe Klientów oraz Współpracowników Centrum administrowane są przez spółkę Synergia Team sp. z o. o.